Raporty bieżące ESPI - 2021

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

29-12-2021 18:37:35 | ESPI | 30/2021 Nabycie znaczącego pakietu akcji BLACK POINT S.A.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje, że w dniu 28.12.2021 r. otrzymał zawiadomienie od Waffen Investment Limited w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Załączniki

 • zawiadomienie art.69_13.12.2021.pdf Pobierz

27-12-2021 10:37:25 | ESPI | 29/2021 Nabycie znacznego pakietu akcji BLACK POINT S.A.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje, że w dniu 23.12.2021 r. otrzymał zawiadomienie od Waffen Investment Limited w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.
W załączeniu Emitent przekazuje treść Zawiadomienia.

Załączniki

 • Zawiadomienie art. 69 3 XII 2021.pdf Pobierz

14-12-2021 14:30:05 | 28/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. otrzymał od UNIVERSAL MIND SP. Z O.O. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_10.12.2021_zbycie.pdf Pobierz

13-12-2021 19:52:18 | 27/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 13 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienie Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • waffen_zawiadomienie o transakcjach_10.12.2021.pdf Pobierz

06-12-2021 16:13:44 | ESPI | 26/2021 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ w dniu 6 grudnia 2021 r.

Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 grudnia 2021 r. _NWZ_ posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZ.

1. Waffen Investments Limited: 7.322.256 akcji, co stanowiło 61,02% udziału w liczbie głosów na NWZ oraz 61,02% w ogólnej liczbie głosów.

Załączniki

 • waffen_zawiadomienie o transakcjach_10.12.2021.pdf Pobierz

02-12-2021 09:20:01 |ESPI | 25/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 r. otrzymał powiadomienie Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

Załączniki

 • waffen_zawiadomienie o transakcjach_1.12.2021.pdf Pobierz

24-11-2021 15:32:17 | ESPI | 24/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Załączniki

 • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_23.11.2021.pdf Pobierz

08-11-2021 20:55:27 | ESPI | 23/2021 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 6 grudnia 2021 r.

Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 6 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godzinie 15:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4 _na parterze budynku RODIS_.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

Załączniki

 • Ogłoszenie i tresc uchwal_ NWZA BP 06.12.2021.pdf Pobierz

01-10-2021 16:00:41 | ESPI | 21/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 1 października 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Załączniki

 • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_1.10.2021.pdf Pobierz

30-09-2021 12:43:11| ESPI | 20/2021 Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  30-09-2021 12:16:03 | ESPI | 19/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  Załączniki

  • Universal_Mind_zawiadomienie_o_transakcjach_29.09.2021.pdf Pobierz

  17-09-2021 12:39:05 | ESPI | 18/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 15 oraz 17 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_15.09.2021.pdf Pobierz

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_17.09.2021.pdf Pobierz

  14-09-2021 11:24:26 | ESPI | 17/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_13.09.2021.pdf Pobierz

  09-09-2021 15:38:27 | ESPI | 16/2021 Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 ust. 1 MAR

  Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 9 września 2021 r. otrzymał powiadomienie od UNIVERSAL MIND Sp. z o.o. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

  Załączniki

  • Universal Mind_zawiadomienie o transakcjach_09.09.2021.pdf Pobierz

  29-07-2021 12:54:39 | ESPI | 15/2021 Wstępne wyniki finansowe BLACK POINT S.A. za II kwartał 2021 r.

  Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał roku obrotowego 2021, tj. za okres 01-04-2021 do 30-06-2021 r.

  Dane jednostkowe:
  Przychody: 4,73 mln PLN, wobec 4,72 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  EBITDA: 1,03 mln PLN, wobec 0,79 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  EBIT: 0,71 mln PLN, wobec 0,46 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  Zysk netto: 0,66 mln PLN, wobec 0,28 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  Dane skonsolidowane:
  Przychody: 12,82 mln PLN, wobec 11,06 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  EBITDA: 1,07 mln PLN wobec 0,92 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  EBIT: 0,67 mln PLN wobec 0,53 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
  Zysk netto: 0,61 mln PLN wobec 0,28 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

  Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w II kwartale 2021 r. Wpływ na wyniki miało wdrożenie szeregu działań handlowo – marketingowych wspierających sprzedaż, intensywny rozwój sprzedaży w kanale e-commerce oraz optymalizacja procesów i stała praca nad poprawą ich rentowności, a także uzyskanie wsparcia finansowego, o które Spółka Black Point S.A. wnioskowała w ubiegłym roku w związku z pandemią COVID.

  Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za II kwartał 2021 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 13 sierpnia 2021 roku.

  Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

   12-07-2021 14:45:16 | ESPI | 14/2021

   Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 lipca 2021 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

   Załączniki

   • waffen_zawiadomienie o transakcjach_09.07.2021.pdf Pobierz

   23-06-2021| Bieżący | ESPI | 13/2021

   Zarząd Black Point S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym ZWZA.
   1. Waffen Investments Limited: 7.307.243 akcji, co stanowi 60,89% udziału w kapitale zakładowym

    18-06-2021| Bieżący | ESPI | 12/2021

    Zarząd Black Point S.A. _Emitent_, w nawiązaniu do raportów ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., ESPI 12/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. oraz ESPI 5/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., informuje że w dniu 17 czerwca 2021 r. pomiędzy Emitentem a Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem podpisany został Aneks nr 3 do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

    Strony zdecydowały o modyfikacji zapisu Umowy Inwestycyjnej dotyczącego konieczności spłaty wszelkich zobowiązań Eco Service jako warunku umorzenia udziałów Eco Service. Postanowiły, że zostanie on spełniony także wtedy, gdy spłata zobowiązań przez Eco Service sp. z o.o. zostanie zabezpieczona wobec Emitenta zastawami rejestrowymi ustanowionymi przez Pana Marcina Adamskiego i Pana Grzegorza Sokołowa na posiadanych przez nich po 300 udziałach w Eco Service sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej po 150.000 zł w kapitale zakładowym Eco Service sp. z o.o.
    Dodatkowo zmieniono termin umorzenia na 30 dni od dnia uprawomocnienia ostatniego postanowienia o wpisie zastawów rejestrowych dokonanego przez sąd rejestrowy, jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r.
    Ponadto Strony postanowiły, że w przypadku zapłaty przez Emitenta wobec banków zobowiązań Eco Service, Eco Service zwróci na rzecz Emitenta każdą taką wpłatę nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wezwania przez Emitenta wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami dochodzenia wierzytelności.
    W konsekwencji w dniu 17 czerwca 2021 r. Strony zawarły Umowę Poręczenia, zgodnie z którą Poręczyciele – Pan Marcin Adamski oraz Pan Grzegorz Sokołow – poręczyli za wszelkie zobowiązania Eco Service sp. z o.o. wobec Emitenta. Celem zabezpieczenia roszczeń Emitenta wobec Eco Service sp. z o.o., każdy z Poręczycieli ustanowił zastaw rejestrowy na posiadanych udziałach w Eco Service sp. z o.o.: Pan Marcin Adamski na 300 udziałach o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł; Pan Grzegorz Sokołow na 300 udziałach o łącznej wartości nominalnej 150.000.

     11-06-2021 | Bieżący | ESPI | 11/2021

     Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 11 czerwca 2021 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

     Załączniki

     • waffen_zawiadomienie_o_transakcjach_11.06.2021.pdf Pobierz

     03-06-2021 | Bieżący | ESPI | 10/2021

     Zarząd Black Point S.A. _Spółka__informuje, że w dniu 2 czerwca 2021 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

     Załączniki

     • waffen_zawiadomienie_o_transakcjach_31.05.2021.pdf Pobierz

     31-05-2021| Bieżący | ESPI | 9/2021

     Zarząd Spółki BLACK POINT S.A _Spółka_ informuje, że po badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2020 r. spółki zależnej Eco Service _Eco Service_, nastąpiła korekta skonsolidowanych danych Spółki za I kwartał 2021 r.

     Korekta polega na ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2021 r. części przychodów Eco Service zafakturowanych w 2020 r., zgodnie z zasadą memoriału przy uwzględnieniu warunków handlowych związanych z przejściem ryzyka za towar, a w przypadku korekt sprzedaży – w okresie, w którym wystąpiła sprzedaż.

     W wyniku powyższej korekty, skonsolidowane przychody Spółki za I kwartał 2021 r. wynoszą 15.722.300,97 zł _przed korektą: 12.775.488,22 zł_, natomiast wynik netto po korekcie jest równy 599.580,58 zł _przed korektą: 365.585,34 zł_.

     Zarząd przekaże skorygowany Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. odrębnym komunikatem.

      28-05-2021| Bieżący | ESPI | 8/2021

      Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 27 maja 2021 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W załączeniu Emitent przekazuje treść Powiadomienia.

      Załączniki

      • waffen_zawiadomienie_o_transakcjach_27.05.2021.pdf Pobierz

      27-05-2021 | Bieżący | ESPI | 7/2021

      Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.

      Załączniki

      • Ogloszenie_o_ZWZA_Black_Point_SA_na_dzien_4_czerwca_2012r_wraz_z_projektami_uchwal.pdf Pobierz

      08-03-2021| Bieżący | ESPI | 6/2021

      Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

      Załączniki

      • powiadomienie_o_transakcjach_WAFFEN_05-03-2021.pdf Pobierz

      26-02-2021 | Bieżący | ESPI | 5/2021

      Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. otrzymał powiadomienie od Waffen Investments Ltd. – osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, p. Piotrem Kolbuszem – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

      Załączniki

      • powiadomienie_o_transakcjach_WAFFEN_25-02-2021.pdf Pobierz

      15-02-2021 | Bieżący | ESPI | 5/2021

      Zarząd Black Point S.A. _Emitent_ informuje, iż w dniu 15 lutego 2021 r. zawarł z Waffen Investments Ltd – większościowym akcjonariuszem Emitenta oraz spółką zależną od Pana Piotra Kolbusza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta – umowę, na mocy której Emitent udzieli spółce Waffen Investments Ltd pożyczki w wysokości 6mln zł, z okresem spłaty nieprzekraczającym 6 lat. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na warunkach rynkowych.

      Zgoda na zawarcie ww. umowy pożyczki została udzielona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 12 lutego 2021 r. oraz przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 15 lutego 2021 r.

       12-02-2021 | Bieżący | ESPI | 4/2021

       Zarząd Black Point S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 12 lutego 2021 r.

       1. WAFFEN INVESTMENTS LIMITED.

        03-02-2021 | Bieżący | ESPI | 3/2021

        Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za IV kwartał roku obrotowego 2020, tj. za okres 01.10.2020 – 31.12.2020 r.:

        Dane jednostkowe:
        Przychody: 5,93 mln PLN, wobec 6,23 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        EBITDA: 1,15 mln PLN, wobec 0,94 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        EBIT: 0,83 mln PLN, wobec 0,62 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        Zysk netto: 0,81 mln PLN, wobec 0,56 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

        Dane skonsolidowane:
        Przychody: 13,96 mln PLN, wobec 12,37 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        EBITDA: 1,41 mln PLN wobec 0,86 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        EBIT: 1,01 mln PLN wobec 0,46 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego,
        Zysk netto: 0,83 mln PLN wobec 0,31 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.

        Grupa Kapitałowa Black Point odnotowała poprawę wyników działalności w IV kwartale 2020 r. Czynnikami wpływającymi na wyniki IV kwartału 2020 r. było wypracowanie przez Spółka Eco Service Sp. z o.o. wzrostów przychodów ze sprzedaży, a także rozwój bardziej rentownych usług. Obie spółki Grupy Black Point poprawiły wskaźniki rentowności działalności w wyniku prac nad optymalizacją kosztów stałych, wprowadzaniem nowych produktów, pozyskiwaniem nowych klientów, również w kanale e-commerce.

        Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za IV kwartał 2020 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 15 lutego 2021 roku.

         15-01-2021 | Bieżący | ESPI | 2/2021

         Zarząd Black Point S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych _”KSH”_ zwołuje na dzień 12 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, rozpocznie się o godz. 14:00 we Wrocławiu, w Notarialnej Tarkowscy & Klimza – Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańska 4 _budynek RODIS_.
         Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA przekazana zostaje w załączeniu.

         Załączniki

         • OGLOSZENIE_NWZ__TRESC_UCHWAL_12.02.2021.pdf Pobierz

         15-01-2021 | Bieżący | ESPI | 1/2021

         Zarząd Black Point S.A. _Spółka_ w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 14/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 stycznia 2021 r. _NWZ_. Spółka odwołuje NWZ z przyczyn proceduralnych.
         Spółka zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w nowym terminie, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.