Raporty okresowe

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

13-05-2022 21:15:48 | Kwartalny | EBI | 6/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

11-05-2022 15:42:11 | Roczny | EBI | 5/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • Sprawozdanie Zarządu BlackPoint-2021.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z dzialanosci Grupy BlackPoint-2021.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z badania biegłego_GK Black Point 2021-sig.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z badania biegłego_Black Point 2021-sig.pdf Pobierz

  • SF_BLACK_POINT_2021 SKONSOLIDOWANE - data 11.05.2022 - raport.pdf Pobierz

  • SF_BLACK_POINT_2021 JEDNOSTKOWE - data 11.05.2022 - raport.pdf Pobierz

14-02-2022 18:46:16 | Kwartalny | EBI | 2/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki