Raporty okresowe - 2010

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

10-11-2010 12:45:16 | Kwartalny | EBI | 24/2010

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2010 roku zawierający m.in. korekty prognoz na rok 2010.

Podstawa Prawna: §5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, §3 pkt. 2 ust. 15 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki

31-08-2010 16:40:40 | Kwartalny | EBI | 18/2010

Zarząd Black Point S.A. w załączeniu przekazuje skorygowany raport okresowy za II kwartał 2010 roku.

Korekta dotyczy uzupełnienia danych finansowych o pozycje należności długoterminowe oraz należności krótkoterminowe dla danych jednostkowych oraz danych skonsolidowanych.

Ponadto skorygowany został błąd pisarski na stronie 4 pkt.2 „Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe”:

Było: „Ocena wyników skonsolidowanych Grupy BLACK POINT po I kwartale 2010 potwierdza realność prognoz finansowych z początku roku.”

Jest: „Ocena wyników skonsolidowanych Grupy BLACK POINT po II kwartale 2010 potwierdza realność prognoz finansowych z początku roku”.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

10-08-2010 14:53:34 | Kwartalny | EBI | 17/2010

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna: par. 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki

17-05-2010 15:29:06 | Kwartalny | EBI | 6/2010

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna: § 5 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki