Raporty okresowe - 2011

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

09-11-2011 14:25:46 | Kwartalny | EBI | 36/2011

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

10-08-2011 11:44:43 | Kwartalny | EBI | 24/2011

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki

12-05-2011 16:39:10 | Roczny | EBI | 14/2011

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za rok 2010

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

  • raport roczny 2010-rok.pdf Pobierz

  • opinia-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-2010.pdf Pobierz

  • raport-z-badania-skonsolidowanego-sprawozdania-2010.pdf Pobierz

  • raport-z-badania-sprawozdania-finansowego-2010.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdania-finansowe-2010.pdf Pobierz

  • sprawozdania-finansowe-jednostkowe z2010.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-za-rok-2010.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-za-rok-2010-grupa-kapitalowa.pdf Pobierz

09-05-2011 16:21:55 | Kwartalny | EBI | 13/2011

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna:
§5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki

11-02-2011 16:29:53 | Kwartalny | EBI | 9/2011

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2010 roku.

Podstawa Prawna:
§5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu.”

Załączniki