Raporty okresowe - 2012

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

14-11-2012 14:22:20 | Kwartalny | EBI | 30/2012

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

13-08-2012 12:52:15 | Kwartalny | EBI | 14/2012

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: §5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 lipca 2009r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

17-05-2012 15:59:05 | Roczny | EBI | 10/2012

Zarząd Black Point SA przekazuje w załączeniu raport za rok 2011

Podstawia prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

  • raport-roczny-2011-informacje-uzupelniajace.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-za-rok-2011.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-za-rok-2011-grupy-kapitalowej.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-black-point-2011.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-grupy-black-point-za-rok-2011.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-grupa-black-point-za-rok-2011.pdf Pobierz

10-05-2012 16:03:57 | Kwartalny | EBI | 8/2012

Zarząd Black Point SA przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: §5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 27 lipca 2009r. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

14-02-2012 11:19:34 | Kwartalny | EBI | 4/2012

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2011 roku.

Podstawa Prawna: §5 pkt. 1 ust 1, §5 pkt. 2, Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki