Raporty okresowe - 2013

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

12-11-2013 15:27:44 | Kwartalny | EBI | 22/2013

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

12-08-2013 08:30:57 | Kwartalny | EBI | 18/2013

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

11-06-2013 17:54:56 | Roczny | EBI | 12/2013

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przekazuje w załączeniu Raport Roczny za 2012 rok.

Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1, pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”.

Załączniki

  • raport-roczny-za-2012.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-grupa-black-point-2012-cz1.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-grupa-black-point-2012-cz2.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-black-point-2012.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-grupa-black-point-2012.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-bp-2012.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-niezaleznego-bieglego-rewidenta-grupa-bp-2012.pdf Pobierz

11-06-2013 17:39:35 | Kwartalny | EBI | 11/2013

Zarząd BLACK POINT S.A. (dalej: Emitent) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku.

Na podstawie otrzymanego od biegłych rewidentów raportu z badania sprawozdań finansowych, Black Point koryguje wyniki przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie kwartalnym za IV kwartał 2012 roku.
Korekta wyników jest spowodowana błędnym obliczeniem obrotów i marż pomiędzy spółkami Black Point S.A. a SCOT Sp. z o.o.

Emitent przekazuje w załączeniu skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

15-05-2013 17:17:21 | Kwartalny | EBI | 9/2013

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

11-02-2013 18:33:19 | Kwartalny | EBI | 4/2013

Zarząd Black Point S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki