Raporty okresowe - 2014

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

12-11-2014 21:34:59 | Kwartalny | EBI | 18/2014

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

12-08-2014 11:06:46 | Kwartalny | EBI | 14/2014

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

30-05-2014 19:44:10 | Roczny | EBI | 7/2014

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • opinia-bieglego-rewidenta-grupa-bp-2013.pdf Pobierz

  • opinia-bieglego-rewidenta-black-point-2013.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-grupa-black-point-2013.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-grupa-black-point-2013.pdf Pobierz

  • raport-roczny-2013-30.05.2014.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-black-point-2013.pdf Pobierz

16-05-2014 14:29:48 | Kwartalny | EBI | 6/2014

Zarząd Spółki Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2014 roku omyłkowo błędnie podano wartość środków pieniężnych na początek i koniec okresu w jednostkowym rachunku przepływów pieniężnych.

Było, str. 19:

Za okres 01.01.14-31.03.14
F.Środki pieniężne na początek okresu: 0,00
G.Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 375 514,70
– o ograniczonej możliwości dysponowania: 7 193,60

Za okres 01.01.13-31.03.13
F.Środki pieniężne na początek okresu: 0,00
G.Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 169 089,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania: 34 331,20

Jest, str. 19:

Za okres 01.01.14-31.03.14
F.Środki pieniężne na początek okresu: 854 483,84
G.Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 1 229 998,54
– o ograniczonej możliwości dysponowania: 7 193,60

Za okres 01.01.13-31.03.13
F.Środki pieniężne na początek okresu: 82 301,46
G.Środki pieniężne na koniec okresu(F+/-D), w tym: 251 391,11
– o ograniczonej możliwości dysponowania: 34 331,20

W załączeniu skorygowany raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

13-05-2014 16:11:08 | Kwartalny | EBI | 5/2014

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

12-02-2014 15:20:09 | Kwartalny | EBI | 3/2014

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2013 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki