Raporty okresowe - 2015

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

12-11-2015 15:27:55 | Kwartalny | EBI | 20/2015

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

12-08-2015 09:22:11 | Kwartalny | EBI | 13/2015

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

  • raport-okresowy-black-point-IIQ2015.pdf Pobierz

28-05-2015 19:54:09 | Roczny | EBI | 7/2015

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • raport-roczny-za-2014-28.05.2015.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-spolka-bp-2014.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-black-point-28.05.2015.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2014.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-grupa-bp-2014.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-gk-bp-28.05.2015.pdf Pobierz

13-05-2015 22:52:59 | Kwartalny | EBI | 5/2015

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

13-02-2015 20:22:57 | Kwartalny | EBI | 4/2015

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV
kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki