Raporty okresowe - 2016

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

10-11-2016 19:11:56 | Kwartalny | EBI | 12/2016

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III
kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

12-08-2016 11:12:07 | Kwartalny | EBI | 11/2016

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Załączniki

12-05-2016 21:49:17 | Kwartalny | EBI | 6/2016

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I
kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

26-04-2016 22:02:07 | Roczny | EBI | 5/2016

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • raport-roczny-za-2015.pdf Pobierz

  • jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-black-point-2015.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-jednostkowe-black-point-2015.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-black-point-2015.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-black-point-2015.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-skonsolidowane-black-point-2015.pdf Pobierz

15-02-2016 22:51:48 | Kwartalny | EBI | 3/2016

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV
kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki