Raporty okresowe - 2017

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

14-11-2017 20:14:47 | Kwartalny | EBI | 10/2017

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

11-08-2017 19:38:23 | Kwartalny | EBI | 9/2017

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

19-05-2017 14:50:21 | Roczny | EBI | 4/2017

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2016 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • jednostkowy-raport-roczny-2016.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-black-point-2016.pdf Pobierz

  • opinia-i-raport-bieglego-skonsolidowane-2016.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-jednostkowe-2016-bp.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2016.pdf Pobierz

12-05-2017 16:37:14 | Kwartalny | EBI | 3/2017

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

14-02-2017 18:02:02 | Kwartalny | EBI | 2/2017

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV
kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki