Raporty okresowe - 2018

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

14-11-2018 20:10:37 | Kwartalny | EBI | 13/2018

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

14-08-2018 15:19:58 | Kwartalny | EBI | 12/2018

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

14-05-2018 14:09:28 | Kwartalny | EBI | 6/2018

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

14-05-2018 13:30:38 | Roczny | EBI | 5/2018

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2017 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • jednostkowy-raport-roczny-2017.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-bieglego-rewidenta-jednostkowe-black-point-2017.pdf Pobierz

  • skonsolidowany-raport-roczny-2017.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-bieglego-rewidenta-za-2017-r..pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf Pobierz

12-02-2018 16:34:22 | Kwartalny | EBI | 2/2018

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki