Raporty okresowe - 2019

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

06-12-2019 15:44:38 | Kwartalny | EBI | 19/2019

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. informuje, iż w raporcie numer 18/2019 opublikowanym dnia 14 listopada 2019 r., na skutek błędu edycyjnego w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. zamieszczony bilans nie zawierał zestawienia pasywów.

W załączeniu przekazujemy skorygowany raport.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

  • black-point-sa-raport-IIIQ2019-korekta.pdf Pobierz

14-11-2019 22:15:41 | Kwartalny | EBI | 18/2019

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

09-08-2019 23:18:30 | Kwartalny | EBI | 13/2019

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

14-05-2019 11:33:37 | Kwartalny | EBI | 6/2019

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki

10-05-2019 16:14:01 | Roczny | EBI | 5/2019

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2018 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • sprawozdanie-zarzadu-spolki-blackpoint-sa-2018-sig.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-z-badania-black-point-s.a.-2018-sig.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-zarzadu-grupy-black-point-2018-sig.pdf Pobierz

  • skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2018.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-z-badania-gk-black-point-2018-sig.pdf Pobierz

14-02-2019 19:44:35 | Kwartalny | EBI | 2/2019

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Załączniki