Raporty okresowe - 2020

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

13-11-2020 16:06:21 | Kwartalny | EBI | 15/2020

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

14-08-2020 09:56:26 | Kwartalny | EBI | 10/2020

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

14-05-2020 14:31:14 | Kwartalny | EBI | 5/2020

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

05-05-2020 14:07:07 | Roczny | EBI | 4/2020

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2019 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • sprawozdanie-zarzadu-spolki-blackpoint-sa-2019-sig.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-z-badania-black-point-2019-sig.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-z-dzialalnosci-grupy-2019-sig.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-finansowe-skonsolidowane-black-point-2019.pdf Pobierz

  • sprawozdanie-z-badania-gk-black-point-2019-sig.pdf Pobierz

14-02-2020 13:37:53 | Kwartalny | EBI | 2/2020

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki