Raporty okresowe - 2021

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

12-11-2021 22:30:45 | Kwartalny | EBI | 18/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

01-06-2021 13:20:32 | Roczny | EBI | 12/2021 I Skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 r.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 r.
W opublikowanym w dniu 21 maja 2021 r. raporcie Spółka omyłkowo przekazała dwukrotnie plik sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, nie przekazując sprawozdania biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Korekta polega na uzupełnieniu załączników raportu rocznego za 2020 r. o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za ten okres.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe

Załączniki

 • Sprawozdanie zarzadu black point-2020r..pdf Pobierz

 • SF-black-point-2020-raport-pdf.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie-z-dzialanosci grupy black point-2020r.-2.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie-z-badania-black-point-s.a.-2020r.-2.pdf Pobierz

 • SF-skonsol-black-point-2020r.-raport.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie-z-badania-gk-black-point-2020r..pdf Pobierz

01-06-2021 I Kwartalny I EBI I 11 /2021 I Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2021 roku Black Point Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego i jednostkowego raportu okresowego za I kwartał 2021 roku.
Korekta polega na aktualizacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 r., które uległo zmianie po badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2020 r. spółki zależnej Eco Service. Część zafakturowanych przychodów w 2020 r. bilansowo ujęta została w księgach w pierwszym kwartale 2021 r., zgodnie z zasadą memoriału przy uwzględnieniu warunków handlowych związanych z przejściem ryzyka za towar, a w przypadku korekt sprzedaży – w okresie, w którym wystąpiła sprzedaż.
Wprowadzone przez audytora zmiany w sprawozdaniu spółki zależnej za 2020 r. miały wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. przedstawione w pierwotnej wersji raportu z dnia 14 maja 2021 r. W związku z powyższym do raportu wprowadzono także stosowne zmiany redakcyjne.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

21-05-2021 | Roczny | EBI | 9/2021 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2020 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

 

Załączniki

 • SprawozdanieZarząduBlackPoint-2020-sig.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie_z_dzialanosciGrupyBlackPoint-2020-sig.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie z badania_Black Point S.A._2020-sig.pdf Pobierz

 • Sprawozdanie z badania GK Black Point_2020-sig.pdf Pobierz

 • SF_SKONSOL_BLACK_POINT_2020.pdf.pdf Pobierz

 • SF_jednostkowe BLACK_POINT_2020.pdf.pdf Pobierz

14-05-2021 I Kwartalny I EBI I 8/2021 I Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku Black Point Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

17-02-2021 15:16:41 | Kwartalny | EBI | 7/2021

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Korekta polega na uzupełnieniu skonsolidowanego bilansu o wykaz pasywów na str.10, który omyłkowo nie został przedstawiony w pierwotnej wersji raportu z dnia 15 lutego 2021 r.
Korekta raportu nie ma wpływu na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Emitenta za IV kwartał 2020 roku, a także pozostałe dane zaprezentowane w pierwotnej wersji raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

 • raport-okresowy-4Q2020-korekta17.02.2021.pdf Pobierz

15-02-2021 14:51:46 | Kwartalny | EBI | 6/2021

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki