Raporty okresowe - 2022

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

10-11-2022 20:42:51 | Kwartalny | EBI | 14/2022 Jednostkowy raport za III kwartał 2022 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

19-08-2022 16:03:30 | Kwartalny | EBI | 13/2022 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku.

Korekta polega na poprawie wybranych wartości jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych (pozycje A.II.8, C.II.7) oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych (pozycje A.II.12, C.II.7), które zostały omyłkowo błędnie przedstawione w pierwotnej wersji raportu z dnia 13 maja 2022 r. oraz w korekcie tego raportu z dnia 1 czerwca 2022 r. Korekta tych pozycji pociąga za sobą również zmiany w pozycjach rachunku przepływów pieniężnych, będących sumami przepływów. Zmianie uległy, zatem, pozycje A.II, A.III oraz C.III, zarówno w sprawozdaniu jednostkowym, jak i skonsolidowanym.

Korekta raportu nie ma wpływu na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Emitenta za I kwartał 2022 roku, a także na pozostałe dane zaprezentowane w pierwotnej wersji raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

  • BlackPoint-raport kwartalny_1Q2022-korekta.19.08.22.pdf Pobierz

12-08-2022 16:38:31 | Kwartalny | EBI | 12/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

01-06-2022 12:29:36 | Kwartalny | EBI | 8/2022 Korekta skonsolidowanego i jednostkowego raportu za I kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu skorygowany skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku
Korekta polega na uzupełnieniu skonsolidowanego bilansu o wykaz pasywów na str. 10, który omyłkowo nie został przedstawiony w pierwotnej wersji raportu z dnia 13 maja 2022 r. Korekta raportu nie ma wpływu na jednostkowe i skonsolidowane wyniki Emitenta za I kwartał 2022 roku, a także pozostałe dane zaprezentowane w pierwotnej wersji raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki

  • BlackPoint-raport kwartalny_1Q2022-korekta.1.06.22.pdf Pobierz

13-05-2022 21:15:48 | Kwartalny | EBI | 6/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za I kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

11-05-2022 15:42:11 | Roczny | EBI | 5/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2021 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe”

Załączniki

  • Sprawozdanie Zarządu BlackPoint-2021.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z dzialanosci Grupy BlackPoint-2021.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z badania biegłego_GK Black Point 2021-sig.pdf Pobierz

  • Sprawozdanie z badania biegłego_Black Point 2021-sig.pdf Pobierz

  • SF_BLACK_POINT_2021 SKONSOLIDOWANE - data 11.05.2022 - raport.pdf Pobierz

  • SF_BLACK_POINT_2021 JEDNOSTKOWE - data 11.05.2022 - raport.pdf Pobierz

14-02-2022 18:46:16 | Kwartalny | EBI | 2/2022 Skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2021 roku.

Zarząd Spółki BLACK POINT S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Załączniki