Statut

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Tekst strony Status

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez Black Point S.A. z siedzibą przy ul. Atramentowej 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000029063, NIP: 898-001-39-54, REGON: 008087905 (dalej: Administrator) oraz podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Użytkowników.

Podczas korzystania z witryny internetowej www.blackpoint.pl, której administratorem jest Black Point S.A. nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych. Ponadto treści zamieszczone na Stronie Internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy i nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia usług lub sprzedaży produktów.
Black Point S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany i poprawiania informacji zawartych na Stronie Internetowej bez uprzedniego informowania o tym jej Użytkowników.

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Strona internetowa www.blackpoint.pl wykorzystuje tzw. “cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na dysku twardym klienta. Dzięki temu może uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często klient odwiedza serwis, jakie jego elementy najbardziej go interesują, itp. (adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, czas wizyty, źródło wejścia). Informacje te wykorzystywane są jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących popularności strony internetowej. Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików “cookies” na swoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików “cookies”.

Strona www.blackpoint.pl korzysta z Remarketingu z Google Analytics do reklamowania swoich produktów online. Zastrzegamy prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing. Każda osoba może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w swojej sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Klient może też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki, który zablokuje jego działanie. Black Point S.A. nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

Zgody marketingowe

Administratorem Danych Osobowych jest Black Point S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ulica Atramentowa 5, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000290635

Każda ze zgód może być w każdej chwili odwołana. Jest to możliwe poprzez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na adres marketing@blackpoint.pl lub poprzez użycie linku, które znajduje się na końcu każdej przesłanej przez nas informacji w Newsletterze.

Wyznaczyliśmy Administratora Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. Inspektora Ochrony Danych), z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy pod adresem iodo@blackpoint.pl lub pisemnie na adres naszej Spółki.

Twoje dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:
a) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
b) w celu wysyłania informacji handlowych,
c) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d) w celach realizowania sprzedaży naszych produktów i usług.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinieneś cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Black Point S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane z podanymi powyżej celami przetwarzania danych. Będziemy przekazywać dane wyłącznie dwóm grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.