Walne zgromadzenia

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22-06-2021

 

formularz głosowania pełn.zwza bp 22.06.2021

Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2021.docx

Ogłoszenie ZWZA BP 22.06.2021 r.docx

pełnom. na zwza BP 22.06.2021

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

 

SF_jednostkowe BLACK_POINT_2020.pdf SF_SKONSOL_BLACK_POINT_2020.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT SA za rok 2020-21

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2020-sig

Sprawozdanie z badania_Black Point S.A._2020-sig

Sprawozdanie_z_dzialanosciGrupyBlackPoint-2020-sig

SprawozdanieZarząduBlackPoint-2020-sig

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point WS.A. – 12 lutego 2021 r.

 

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 12 lutego 2021 r.

 

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki: uchwaly-podjte-przez-nwza-12-lutego-2021-r.