Walne zgromadzenia

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 21-06-2024

tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-black-point-21.06.24

Formularz głosowania przez pełnomocnika 21.06.2024 r.

Informacja o ogolnej liczbie akcji_24-05-2024

Ogłoszenie o zwołaniu oraz treść uchwał_ZWZA _ 21.06.2024 r

Pełnomocnictwo na WZA 21.06.2024 r.

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

Black Point S.A._31.12.2023_Sprawozdanie z badania

Sprawozdanie Finansowe Black Point S.A. 2023

Sprawozdanie rady nadzorczej 05 2024

Sprawozdanie Zarządu BlackPoint 2023

 

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

Roczne Sprawozdanie finansowe BP 2022

Sprawozdanie z badania biegłego BP 2022

Sprawozdanie Zarządu BlackPoint 2022

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30-06-2023

Tresc uchwał ZWZA Black Point S.A. _2023.06.30

ogloszenie-i-tresc-uchwal-zwza-bp-30.06.2023-r

formularz-glos.-pelnomocnik-na-zwza-bp-30.06.2023-r

informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-02-06-2023

pelnom.-na-zwza-bp-30.06.2023-r

 

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

Roczne Sprawozdanie finansowe BP 2022

Sprawozdanie z badania biegłego BP 2022

Sprawozdanie Zarządu BlackPoint 2022

Sprawozdanie RN za 2022 r.

 

Uchwały podjęte przez ZWZA 23.12.2022:

Tresc uchwał_NWZA_23.12.22

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 23-12-2022

formularz głosowania pełn.nwza bp 23.12.2022 r

Informacja o ogolnej liczbie akcji_25-11-2022

Ogłoszenie NWZA i treść uchwal 23.12.2022 r.

pełnom. na nwza BP 23.12.2022

 

Uchwały podjęte przez ZWZA:

Tresc uchwal_ZWZA_24.06.22

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24-06-2022

Ogłoszenie i tresc uchał_ZWZA BP 24.06.2022

Formularz głosowania pełn.zwza BP 24.06.2022

Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2022

Pełnom. ZWZA BP 24.06.2022

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

SF_BLACK_POINT_2021 JEDNOSTKOWE – data 11.05.2022 – raport

SF_BLACK_POINT_2021 SKONSOLIDOWANE – data 11.05.2022 – raport

Sprawozdanie z badania biegłego_Black Point 2021-sig

Sprawozdanie z badania biegłego_GK Black Point 2021-sig

Sprawozdanie z dzialanosci Grupy BlackPoint-2021

Sprawozdanie Zarządu BlackPoint-2021

Sprawozdanie_RN_2021

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  – 6 grudnia 2021 r

 

Uchwały podjęte przez NWZA: Tresc uchwał NWZA_6.12.2021

 

Formularz głosowania pełn. NWZA_BP_06.12.2021

Informacja o ogolnej liczbie akcji_08-11-2021

Ogłoszenie i tresc uchwal_ NWZA BP 06.12.2021

Pełnom. na NWZA_BP 06.12.2021

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 22-06-2021

 

formularz głosowania pełn.zwza bp 22.06.2021

Informacja o ogolnej liczbie akcji_27-05-2021.docx

Ogłoszenie ZWZA BP 22.06.2021 r.docx

pełnom. na zwza BP 22.06.2021

 

Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia

 

SF_jednostkowe BLACK_POINT_2020.pdf SF_SKONSOL_BLACK_POINT_2020.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT SA za rok 2020-21

Sprawozdanie z badania GK Black Point_2020-sig

Sprawozdanie z badania_Black Point S.A._2020-sig

Sprawozdanie_z_dzialanosciGrupyBlackPoint-2020-sig

SprawozdanieZarząduBlackPoint-2020-sig

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point WS.A. – 12 lutego 2021 r.

 

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 12 lutego 2021 r.

 

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Załączniki: uchwaly-podjte-przez-nwza-12-lutego-2021-r.