Władze

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Piotr KURZEJA – Prezes Zarządu

Piotr Kurzeja jest absolwentem studiów Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studiów Magisterskich w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jego umiejętności obejmują skuteczne zarządzanie strategiczne, operacyjne, reorganizację strukturalną firm, rozwijanie sieci dystrybucji, a także negocjacje i zarządzanie projektami.

Doświadczony lider z ponad dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu renomowanymi firmami. Jego kariera obejmuje różnorodne obszary, począwszy od pracy jako Specjalista ds. Logistyki w JTT Computer SA, IKEA Polska , aż do pełnienia roli Dyrektora Zarządzającego przez okres 13 lat w Media Markt Polska.

W spółce Neonet SA, Piotr pełnił funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Inwestycjami i Modelami Sklepów, gdzie odpowiadał za opracowanie nowego modelu biznesowego dla sieci sklepów. Następnie, jako Dyrektor Handlowy w FOTOJOKER Sp. z o o (Grupa CEWE) optymalizował i dostosowywał organizację do zmieniających się warunków.

Od sześciu lat kieruje wiodącym polskim dystrybutorem zabawek pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Rekman Sp. z o o (Grupa AB SA) – reprezentując firmę na rynku krajowym i międzynarodowym.

Piotr Kurzeja chce wykorzystać nabyte doświadczenie i wiedzę obejmując stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Black Point SA.

 

Piotr KOLBUSZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej. Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej pod nazwą Black Point S.A.
W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point.
Od 1 stycznia 2013 r. ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A., którą sprawować ma do 31 października 2015 r.
W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora.

 

Leszek JURASZ – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: Management 2002 (Kanadyjski Instytut Zarządzania), Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki (OTREK Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu), V Konferencja Lean Manufacturing (Politechnika Wrocławska), Fuzje i Przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe (Eurofinance Training), Umowy w grupach kapitałowych (MM Conference). W latach 2001-2007 brał udział w projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert.
Leszek Jurasz drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w „Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.
Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama. Obecnie MANGATA HOLDING S.A. W jej skład obecnie wchodzą MCS Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., Śrubena Unia S.A., Masterform Sp. z o.o., Zetkama Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o. oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.
W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r. gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.
Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., MASTERFORM Sp. z o.o., oraz zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A., Technox Sp. z o.o. i Plasma SYSTEM S.A.

 

Szczepan CZYCZERSKI – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Finanse i Bankowość; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe; uczestnik Programu CFA.
Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.
Od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych m.in. dla Grodno S.A, Pulire Sp. z o.o., IMS S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o., Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A.
Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A., Me&My Friends S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A. Od 2014 r. Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od 2005 r. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

 

Anna SKAŁECKA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie i University of Bardford w Anglii.
Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013.
Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.
W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking i sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.
Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.
Od grudnia 2017 r. Prezes Zarządu Exclusive Worldwide Sp. z o.o., podmiotu należącego w 100% do Exclusive World Sp. z o.o.

 

Joanna OSTRZEWSKA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Joanna Ostrzewska jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, jak również studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja PR na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W 2017 r., po odbyciu aplikacji, zdała egzamin zawodowy na radcę prawnego, uzyskując wyróżnienie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w zakresie części gospodarczej egzaminu.
W ramach wykształcenia Joanna Ostrzewska ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i finansów oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Zawodowo związana z Kancelarią Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą w Katowicach, gdzie wspiera klientów w bieżącej działalności, specjalizując się w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz prawem spółek. Członek zespołów zajmujących się projektami reorganizacyjnymi w obszarze własnościowym, jak również projektami inwestycyjnymi. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek notowanych na parkietach giełdowych, jak również jako członek zarządu oraz członek rady nadzorczej.

 

Katarzyna Kobojczyk – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu oraz International Politics & German na walijskim Aberystwyth University.
Z firmą Black Point S.A. związana od 2016 roku. Pracowała m.in. jako Menager ds. Marketingu, Asystentka ds. PR. W 2018 r. założyła agencję eventowo – kreatywną BAL NAD BAL.
Aktualnie zajmuje się zarządzaniem projektami jako freelance Manager.

Jednocześnie informujemy, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej:
– nie ma prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
– nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
– nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.