Władze

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Kamila YAMASAKI – Prezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości.

Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku.  Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A.  W 2014 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Black Point S.A.

W obecnej kadencji objęła funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A.

 

Piotr KOLBUSZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej.  Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej  pod  nazwą Black Point S.A.

W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point.

Od 1 stycznia 2013 r.  ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A., którą sprawować ma do 31 października 2015 r.

W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora.

 

Leszek JURASZ – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. 

Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: Management 2002 (Kanadyjski Instytut Zarządzania), Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki (OTREK Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu), V Konferencja Lean Manufacturing (Politechnika Wrocławska), Fuzje i Przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe (Eurofinance Training), Umowy w grupach kapitałowych (MM Conference). W latach 2001-2007 brał udział w projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert.

Leszek Jurasz drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w „Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.

Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama. Obecnie MANGATA HOLDING S.A. W jej skład obecnie wchodzą MCS Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., Śrubena Unia S.A., Masterform Sp. z o.o.,  Zetkama Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o. oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.

W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r. gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.

Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., MASTERFORM Sp. z o.o., oraz zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A., Technox Sp. z o.o. i Plasma SYSTEM S.A.

 

Szczepan CZYCZERSKI – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Finanse i Bankowość; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe; uczestnik Programu CFA.

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych m.in. dla Grodno S.A, Pulire Sp. z o.o., IMS S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o., Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A., Me&My Friends S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A.  Od 2014 r. Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od  2005 r. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

 

Anna SKAŁECKA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego  w Warszawie  i   University   of   Bardford   w  Anglii.

Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013.

Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.

W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking  i  sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.

Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.

Od grudnia 2017 r. Prezes Zarządu Exclusive Worldwide Sp. z o.o., podmiotu należącego w 100% do Exclusive World Sp. z o.o.

 

Michał ZAWISZA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu finansów, strategii i zarządzania, m. in. Harvard Business/ICAN. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną II stp. im Stanisława Moniuszki w Łodzi na wydziale instrumentalnym, specjalność akordeonistyka. Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych UŁ.

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne (m.in.: restrukturyzacja finansowo-majątkowa, organizacyjna, budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP – SAP).

Od 2001 roku współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o., partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. Od 2007 roku jako przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupowych spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

 

Magdalena KOLBUSZ – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu na wydziale Architektury Wnętrz.

Od 2020 roku jako współzałożycielka prowadzi pracownię projektowania wnętrz Pełnia Wnętrza, gdzie projektuje przestrzenie prywatne i komercyjne. Odpowiada tam za kontakt z klientem oraz za część projektową i wykonawczą.

 

Joanna OSTRZEWSKA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Joanna Ostrzewska jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, jak również studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalizacja PR na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W 2017 r., po odbyciu aplikacji, zdała egzamin zawodowy na radcę prawnego, uzyskując wyróżnienie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w zakresie części gospodarczej egzaminu.

W ramach wykształcenia Joanna Ostrzewska ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu rachunkowości i finansów oraz obecnie kończy studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zawodowo związana z Kancelarią Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz sp. p. z siedzibą w Katowicach, gdzie wspiera klientów w bieżącej działalności, specjalizując się w zagadnieniach związanych z prawem pracy oraz prawem spółek. Członek zespołów zajmujących się projektami reorganizacyjnymi w obszarze własnościowym, jak również projektami inwestycyjnymi. Posiada doświadczenie w obsłudze spółek notowanych na parkietach giełdowych, jak również jako członek zarządu oraz członek rady nadzorczej.

 

Jednocześnie informujemy,  iż żaden z Członków Rady Nadzorczej:

–   nie ma  prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał  sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

– nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

– nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.