Władze

Dla inwestorów
Informacje o spółce
Akcje
Raporty
Kalendarium
Walne zgromadzenia
Kontakt dla inwestorów

Kamila YAMASAKI – Prezes Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest certyfikowanym menadżerem jakości.

Z firmą Black Point jest związana od 2000 roku.  Pracowała m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości oraz Kierownik Działu Badań i Rozwoju.

W 2004 roku została Członkiem Zarządu Spółki Black Point. Od września 2006 roku była Prezesem Zarządu Black Point S.A.  W 2014 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Black Point S.A.

W obecnej kadencji objęła funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A.

 

Piotr KOLBUSZ – Przewodniczący Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Studiował mechanikę na Politechnice Wrocławskiej oraz fizykę i informatykę na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie w 1987 roku otrzymał dyplom z fizyki teoretycznej.  Skończył także podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Współzałożyciel i współwłaściciel firmy Inter Mind, obecnie działającej  pod  nazwą Black Point S.A.

W latach 1988 – 2006 kierował firmą na stanowisku Prezesa i Członka Zarządu. Następnie zasiadał w Radzie Nadzorczej Black Point.

Od 1 stycznia 2013 r.  ponownie objął funkcję Prezesa Zarządu Black Point S.A., którą sprawować ma do 31 października 2015 r.

W swojej bogatej historii zawodowej pracował także w Zarządach i Radach Nadzorczych blisko dziesięciu innych spółek. Udziałowiec spółki Collegium Wratislaviense sp. z o.o. oraz Waffen Investments Ltd, w której pełni także funkcję Dyrektora.

 

Leszek JURASZ – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Black Point S.A. 

Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestniczył w licznych szkoleniach i konferencjach, m.in.: Management 2002 (Kanadyjski Instytut Zarządzania), Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki (OTREK Centrum Kształcenia Menedżerów i Konsultingu), V Konferencja Lean Manufacturing (Politechnika Wrocławska), Fuzje i Przejęcia – aspekty formalno–prawne i finansowe (Eurofinance Training), Umowy w grupach kapitałowych (MM Conference). W latach 2001-2007 brał udział w projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych prowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny Riverside jako Industry Expert.

Leszek Jurasz drogę zawodową rozpoczął w 1987 r. pracą w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i Prezesem Spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w „Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od 2000 roku rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 roku pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.

Leszek Jurasz jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama. Obecnie MANGATA HOLDING S.A. W jej skład obecnie wchodzą MCS Sp. z o.o., Kuźnia Polska S.A., Śrubena Unia S.A., Masterform Sp. z o.o.,  Zetkama Sp. z o.o., Zetkama R&D Sp. z o.o. oraz Zetkama Nieruchomości Sp. z o.o.

W 2013 r. Leszek Jurasz otrzymał nominację w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” w kategorii Prezesa roku i znalazł się w gronie pięciu menedżerów szczególnie zasłużonych dla kierowanych przez siebie firm. Jego umiejętności zarządcze zostały docenione również w rankingu Harvard Business Review z 2015 r. gdzie zajął szóste miejsce wśród najskuteczniejszych prezesów z indeksu WIG 80 w okresie ostatnich pięciu lat.

Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółkach Śrubena Unia S.A., MCS Sp. z o.o., MASTERFORM Sp. z o.o., oraz zasiada w radach nadzorczych Kuźnia Polska S.A., Technox Sp. z o.o. i Plasma SYSTEM S.A.

 

Szczepan CZYCZERSKI – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek Finanse i Bankowość; absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek Stosunki Międzynarodowe; uczestnik Programu CFA.

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie w zakresie transakcji kapitałowych. Z Black Point S.A. związany od momentu debiutu spółki na rynku NewConnect, dla której pełni rolę Autoryzowanego Doradcy, a także pełnił rolę Członka Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Od roku 2012. Jest project managerem w zakresie publicznych i prywatnych transakcji kapitałowych m.in. dla Grodno S.A, Pulire Sp. z o.o., IMS S.A., SMS Kredyt Holding S.A., Abak S.A. i AZ.pl Sp. z o.o., Delko S.A., Rank Progress S.A., Bakalland S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grodno S.A., Me&My Friends S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Abak S.A.  Od 2014 r. Członek Rady Nadzorczej Black Point S.A. Od  2005 r. Prezes Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

 

Anna SKAŁECKA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła Studia European MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego  w Warszawie  i   University   of   Bardford   w  Anglii.

Wiceprezes zarządu spółki BLACK POINT S.A. w latach 2007 – 2013.

Ze spółką BLACK POINT związana od początku swej kariery zawodowej. Pracę w firmie rozpoczynała jako specjalistka ds. logistyki. Dwa lata później awansowała na stanowisko menadżera logistyki.

W 2004 roku została powołana do zarządu spółki, gdzie odpowiadała za działalność back office. Wdrożyła ideę Lean Thinking  i  sprawowała nadzór nad procesami sprzedaży.

Od stycznia 2013 r. Prezes Zarządu Exclusive World Sp. z o.o. – firmy, której właścicielem jest Wafen Inwestment – główny akcjonariusz Black Point S.A.

Od grudnia 2017 r. Prezes Zarządu Exclusive Worldwide Sp. z o.o., podmiotu należącego w 100% do Exclusive World Sp. z o.o.

 

Michał ZAWISZA – Członek Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. 

Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tej uczelni. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu finansów, strategii i zarządzania, m. in. Harvard Business/ICAN. Ukończył również Państwową Szkołę Muzyczną II stp. im Stanisława Moniuszki w Łodzi na wydziale instrumentalnym, specjalność akordeonistyka. Absolwent VIP Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Biznesu Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz Centrum Badania Inwestycji Kapitałowych UŁ.

Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ Sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne (m.in.: restrukturyzacja finansowo-majątkowa, organizacyjna, budżetowanie, wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP – SAP).

Od 2001 roku współzałożyciel AVALLON Sp. z o.o., partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. Od 2007 roku jako przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej. Od 2018 roku współtwórca LONG TERM MANAGEMENT Sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jako inwestor, zrealizował ponad 20 transakcji wykupowych spółek z uczestnictwem kapitałowym menedżerów (transakcje management buy-out / buy-in). Przewodniczący i członek rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.

 

Jednocześnie informujemy,  iż żaden z Członków Rady Nadzorczej:

–   nie ma  prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat oraz żaden z powyższych w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał  sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

– nie miał przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których członek Rady Nadzorczej pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

– nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

– nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.