ESG będzie wkrótce dotyczyć każdej polskiej firmy. Black Point gotowe na nowe!

Zrównoważony i odpowiedzialny rozwój to nie tylko dobra strategia marketingowa czy sposób na ocieplenie wizerunku w oczach coraz bardziej świadomych inwestorów. To także konkretne działania, jakie powinni podjąć rynkowi gracze. Już wkrótce raportowanie ESG będzie obowiązkiem wielu polskich firm. Co to oznacza?

 

ESG

 

Czym jest ESG? 

ESG to skrót od angielskich słów environmental, social and corporate governance. Po polsku mówimy więc o środowisku naturalnym, społeczeństwie i ładzie korporacyjnym.

 

To zespół pozafinansowych kryteriów czy też standardów, na podstawie których firmy oceniane są przez inwestorów, ale także kredytodawców, konsumentów i samych pracowników. Coraz więcej z nich oczekuje, że firma, w którą inwestują czy z którą wiążą swoją przyszłość, będzie działała w sposób zrównoważony, odpowiedzialny oraz uwzględniający potrzeby ludzi i przyrody.

 

Strategia ESG ma za zadanie zmienić kierunek działania biznesów w stronę proekologiczną i prospołeczną oraz wyłonić liderów przemian. Wymaga tego Unia Europejska, która obowiązek raportowania danych pozafinansowych wprowadziła już w 2014 roku.

 

Przede wszystkim jednak działania takie wymuszają sam rynek, rosnąca konkurencja oraz presja ze strony konsumentów, banków udzielających finansowania i inwestorów. W związku z tym nawet firmy, których obowiązek raportowania na razie nie dotyczy, wprowadzają ESG do swoich długofalowych strategii. 

 

Środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny – filary ESG

Poprzednikiem ESG było CSR (Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu). To strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa dobrowolnie uwzględniały w swoich działaniach kryteria społeczne, relacje z otoczeniem firmy oraz działania charytatywne czy proekologiczne.

 

ESG idzie o krok dalej, a przy tym stosuje mierzalne wskaźniki oceniające działania firm, takie jak szczegółowe raporty.

 

Jakie są trzy najważniejsze kryteria ESG?

 • Environmental, czyli zrównoważony rozwój: działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. W zależności od profilu działalności firmy będzie to więc m.in. dbałość o optymalizowanie zużycia energii i zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, stawianie na energię odnawialną, troska o gospodarkę wodną, pozyskiwanie surowców w sposób ekologiczny, odpowiednie gospodarowanie odpadami, zmniejszanie śladu węglowego.
 • Social, czyli kryteria społeczne: w przypadku ESG obejmują takie zagadnienia jak poszanowanie praw człowieka wewnątrz firmy, a także w relacjach biznesowych, promowanie różnorodności, równości i traktowanie ludzi jednakowo bez względu na płeć, rasę, wiek czy orientację seksualną. Do czynników ESG będą tu należeć m.in. inwestycje w kapitał ludzki, dbanie o relacje z lokalną społecznością, szkolenia pracowników, ale także polityka informacyjna firmy czy dbałość o bezpieczeństwo i ochronę danych.
 • Corporate Social Responsibility, czyli ład korporacyjny: wśród tych kryteriów ESG warto wymienić takie czynniki jak nadzór inwestorski nad firmą, przejrzystość podatkowa, przeciwdziałanie korupcji, prawa akcjonariuszy.

 

Kto ma obowiązek raportowania ESG?

Unia Europejska wprowadziła obowiązek raportowania ESG już w roku 2014. W Polsce dotyczy on jednak (od roku 2018) tylko niewielkiej części bardzo dużych spółek działających w naszym kraju. Do tej pory było ich ok. 30.

 

Od 1 stycznia 2024 roku przepisy te ulegną zmianie i z roku na rok obejmować będą coraz więcej przedsiębiorstw. Docelowo ESG dotyczyć będzie z pewnością każdej polskiej firmy. Kto i kiedy będzie musiał raportować ESG?

 

 • Za rok 2024: jednostki zaufania publicznego (tj. spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.), których średnioroczna liczba zatrudnionych w roku obrotowym przekracza 500 i których suma bilansowa wynosi 20 000 000 euro lub których przychody netto ze sprzedaży wyniosą 40 000 000 euro.
 • Za rok 2025: wszystkie firmy i podmioty zaufania publicznego, które zatrudniają co najmniej 250 osób i które spełniają jeden z powyższych celów finansowych: suma bilansowa 20 000 000 euro lub przychody netto ze sprzedaży 40 000 000 euro.
 • Za rok 2026: małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie i zatrudniające powyżej 10 pracowników.

 

Co to oznacza? Że już niedługo nowe przepisy będą miały konkretne konsekwencje dla całego polskiego rynku. Coraz więcej kontrahentów zacznie zwracać uwagę na czynniki takie jak zrównoważony łańcuch dostaw, pochodzenie materiałów i produktów, ślad węglowy powstały w procesie produkcji czy gospodarowanie odpadami.

 

ESG a firmy z branży druku. Ważne zmiany przed całą branżą

Obowiązek raportowania ESG dotknie też wielu graczy rynkowych z branży druku. To zresztą nie jest jedyna zmiana w „zieloną stronę”, z którą rynek druku będzie musiał się już niedługo zmierzyć.

 

Unia Europejska pracuje już nad nowymi regulacjami dotyczącymi Circular Economy Action Plan, czyli działań na rzecz obiegu zamkniętego. O tym, co to znaczy dla polskich firm, pisaliśmy tutaj: Zmiany w regulacjach UE dla druku.

 

Gospodarka odpadami to także ważny element Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 to ustalony w 2015 roku i przyjęty przez wszystkie kraje członkowskie ONZ kompleksowy plan rozwoju dla świata z perspektywą do 2030 r. Cel 12 dotyczy Odpowiedzialnej Konsumpcji i Produkcji, a cel 12.5 wprost odnosi się do tego, by do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.

 

Jak zredukować wpływ drukowania  na ślad węglowy? 

Duże znaczenie ma digitalizacja, czyli rezygnacja z druku tam, gdzie nie jest on konieczny. Ważne jest używanie papieru z odpowiedzialnych źródeł.

 

Firmy mogą też wiele zrobić dzięki stosowaniu reprodukowanych wkładów drukujących używanych ponownie w zamkniętym obiegu surowców. W porównaniu z wkładami używanymi jednorazowo oznacza to zmniejszenie śladu węglowego nawet o 60%.

 

Black Point nie czeka na regulacje i w trosce o lepszą oraz bardziej zieloną przyszłość, a także odpowiadając na oczekiwania świadomych klientów, już teraz inwestuje w promocję ekologicznej linii tonerów OH!GREEN.

 

Tonery OH!GREEN to produkty z refabrykacji, które nowe życie dostają w fabryce Black Point. Na każdym etapie staramy się zmniejszać ślad węglowy. Woreczki ochronne wykonane są z kompostowalnej skrobi, a wypełniacz i pudełko – z papieru z certyfikatem FSC, czyli pochodzącego z lasów zarządzanych odpowiedzialnie.

 

Co więcej, razem z nową linią ekotonerów wprowadziliśmy możliwość ich odesłania na nasz koszt. Dzięki temu zamykamy obieg, a tonerom nadajemy nowe życie.

Ostatnie wpisy:

 • przygotowanie kalendarza

  Jak samodzielnie wydrukować kalendarz?

  Praktyczne wskazówki jak wydrukować kalendarz Google Bez kalendarza ani rusz! Jednodzielny, trójdzielny, plakatowy do powieszenia na ścianie, a może stojący… Zwykle kupujesz go w sklepie, ale możesz też stworzyć i…

  Czytaj >
 • papier z recyklingu

  Czy wiesz, jak powstaje makulatura?

  Rodzaje i zastosowanie makulatury Na świecie produkuje się dziś ok. 300 mln ton papieru rocznie. Wytwarzanie tak dużej jego ilości nie byłoby możliwe bez udziału makulatury. W jaki sposób zużyty…

  Czytaj >
 • drukarki sklepowe

  Drukarka termiczna – dla kogo i czy warto

  Z drukarkami termicznymi masz do czynienia na co dzień, choć może o tym nie wiesz. To one drukują wszystkie paragony sklepowe! Na czym polega druk termiczny i jakie ma zastosowania? …

  Czytaj >