Zmiany w regulacjach UE dla druku

Czy wiesz, że już za kilka lat europejska branża druku zmieni się nie do poznania? Ułatwienie regeneracji wkładów, zwiększenie udziału materiałów z recyklingu, a nawet narzucenie minimalnej wydajności wkładu – będziesz gotowy na takie zmiany? W Black Point wprowadzamy je już teraz!

 

Czym jest Circular Economy Action Plan?

W marcu 2020 roku Komisja Europejska zaakceptowała projekt o nazwie Circular Economy Action Plan. Dotyczy on działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, dostosowania przemysłu do nowych, zdecydowanie bardziej „zielonych” wymagań oraz położenia większego nacisku na prawa konsumentów. 

 

Dzięki gospodarce obiegu zamkniętego ma się spełnić jeden z najważniejszych celów Unii Europejskiej, czyli osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Większość gospodarek, także w Europie, nadal jest liniowa. Drugie życie dostaje dziś zaledwie kilkanaście proc. materiałów i zasobów. Nowy plan ma to zmienić, i to już w przeciągu najbliższych lat. 

 

Co Circular Economy Action Plan ma wspólnego z branżą druku? 

Przyjęty projekt pozytywnie namiesza także w zakresie druku! Kluczową rolę w planie UE odgrywa bowiem sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym drukarki. 

 

Lista zarzutów do producentów sprzętu drukującego jest długa. Zbyt wiele urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych bywa ciągle „jednorazowa” – trudno się je naprawia i poddaje recyklingowi. Użytkownicy drukarek wymieniają je zdecydowanie za szybko. Winna temu ma być polityka producentów urządzeń, która nie wspiera w wystarczającym stopniu możliwości i opłacalności naprawy sprzętów oraz utrudnia dostęp do części zamiennych. 

 

Unię Europejską niepokoi również niski poziom ponownego zużycia takich materiałów eksploatacyjnych jak kartridże laserowe i atramentowe. Obecnie to zaledwie 7 proc., a technicznie możliwe jest zwiększenie tego odsetka do niebotycznych 87 proc., co całkowicie zrewolucjonizowałoby branżę tonerów i tuszy drukarskich. 

 

Komisja Europejska zamierza ukrócić komplikowanie ponownego użycia wkładów w postaci stosowania blokad – zarówno mechanicznych, jak i występujących oprogramowaniu urządzeń. Unię niepokoi również: wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach, za mała ilość materiałów pochodzących z recyklingu oraz niewłaściwa polityka zbierania i przetwarzania odpadów. 

 

Koncepcja dobrowolnego porozumienia w branży druku została odrzucona. Czekają nas odgórne regulacje.

Pod naciskiem fundacji promujących zrównoważony rozwój branża druku reprezentowana przez największych producentów urządzeń drukujących na świecie zaproponowała dobrowolne porozumienie w zakresie dostosowania się do nowych planów. Mimo wielu lat pracy nie udało się jednak osiągnąć konsensusu, który satysfakcjonowałby wszystkie strony. 

 

Dodatkowo z czasem z pracy nad porozumieniem wycofała się duża część producentów. W efekcie oddolna regulacja odnosiłaby się tylko do części branży, co było nieakceptowalne dla KE. 

 

Co to oznacza? Niedługo, zamiast proponowanego przez producentów planu naprawczego, pojawią się odgórne przepisy. Kiedy? Z harmonogramu wynika, że całkiem niedługo, bo już w czwartym kwartale 2024 roku.

 

Co może znaleźć się w nowych regulacjach dotyczących druku? 

Dzięki przyszłym regulacjom konsumenci mogą spodziewać się:

  • usunięcia oprogramowania, które utrudnia wykorzystywanie regenerowanych wkładów
  • wprowadzenia przepisów ułatwiających recykling kartridży;
  • zwiększenia wydajności wkładów drukujących, np. poprzez narzucenie parametrów minimalnej wydajności;
  • większego udziału materiałów z recyklingu w produkcji urządzeń;
  • wydłużenia żywotności sprzętów elektrycznych.

 

Źródło informacji znajdziesz POD TYM LINKIEM.

 

Co to oznacza dla całej branży druku w UE? Ogromne zmiany! Można się spodziewać, że nacisk na używanie materiałów reprodukowanych będzie mocno wzrastał. W niektórych krajach już teraz funkcjonują lokalne przepisy regulujące tę kwestię. 

 

W Black Point wierzymy, że są one konieczne. Szacuje się, że urządzenia drukujące generują w krajach UE około 650 000 ton odpadów rocznie. Trzeba to zmienić, jeśli chcemy zachować Ziemię dla kolejnych pokoleń w takim stanie, w jakim my znamy ją teraz. 

 

Dlatego my na nowe trendy w branży druku jesteśmy gotowi już dzisiaj – razem z naszym rewolucyjnym rozwiązaniem, jakim są ekotonery OH! GREEN

 

 

 

Linia ekologicznych tonerów OH! GREEN od Black Point – przyszłość jest już dziś!

Co wyróżnia nową linię ekologicznych tonerów OH! GREEN? Każdy nasz toner z tej serii to produkt, który pochodzi z reprodukcji, a nowe życie dostał w fabryce Black Point we Wrocławiu. Świetnie wpisuje się to w nasze proekologiczne działania.

 

Większość dostępnych u nas modeli tonerów już teraz ma większą wydajność niż odpowiadające im tonery OEM. Doskonale wpisujemy się więc w założenia nowej polityki obiegu zamkniętego, i to zanim zostały przyjęte odpowiednie przepisy. 

 

Co jeszcze? Do stworzenia ekologicznych tonerów z linii OH! GREEN wykorzystaliśmy materiały, które nie szkodzą przyrodzie. Woreczki ochronne produkujemy z biodegradowalnej i kompostowalnej skrobi. Z kolei wypełniacz to ekopapier z certyfikatem FSC. Pudełka na tonery pochodzą z makulatury, która została wytworzona w zgodzie z najwyższymi standardami ekologicznymi, uzyskując certyfikat FSC. 

 

Linia ekologicznych tonerów

 

Warto też zwrócić uwagę na nasz program reprodukcji kartridży, który zakłada odsyłanie zużytych wkładów. Takie rozwiązanie doskonale wpisuje się w założenia gospodarki obiegu zamkniętego!

Ostatnie wpisy: